Witaj!


Naszą misją jest życie na 100%! Urodziliśmy się, aby na co dzień odzwierciedlać obraz Boga. On jest wystarczająco potężny, by stworzyć cały wszechświat, a przy tym wystarczająco czuły, by troszczyć się o nas. Jest tak kochający, że poświęcił samego Siebie, abyśmy mogli żyć. Dlatego w każdym aspekcie żyjemy... na 100 procent!

Czytaj więcej
Kim jesteśmy?
Jesteśmy kościołem chrześcijańskim, należącym do grona wyznań protestanckich. Wszystkie nasze zasady wiary oparte są wyłącznie na Piśmie Świętym. W Krakowie jest ponad 200 adwentystów dnia siódmego (18 mln na świecie). Wierzymy w zbawienie dzięki łasce i misji Jezusa Chrystusa.
W co wierzymy?
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię jako jedyne źródło wiary. Jego credo opiera się na protestanckim przekonaniu Sola Scriptura (tylko Biblia), stawiając Pismo Święte jako jedyny standard dla chrześcijan.
Jak działamy?
Lubimy pomagać! A jeszcze bardziej lubimy pomagać z głową. Dlatego wszystkie nasze akcje pomocowe przeprowadzone są za pośrednictwem oficjalnie zarejestrowanej organizacji pożytku publicznego.

1% dla ChSCh


Chrześcijańska Służba Charytatywna to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego (OPP). Zrzesza i działa na rzecz ludzi bez względu na wyznanie, narodowość, wiek, płeć czy rasę. Pośredniczy między osobami potrzebującymi wsparcia a tymi, którzy chcą pomóc. Promuje dobroczynność na co dzień. Przez 20 lat działaności wspomogła 615 tysięcy beneficjentów pomocą o łącznej wartości 65 mln zł

NAD NASZYM KOŚCIOŁEM NIE ZACHODZI SŁOŃCE

Działalność na świecie


Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Jan 3:16

00

dni


00

godziny


00

minuty


00

sekundy


Życie z Jezusem, to życie na 100%!