O nasKościół Adwentystów Dnia Siódmego jest kościołem chrześcijańskim, należącym do grona wyznań protestanckich. Wszystkie jego zasady wiary są oparte wyłącznie na Piśmie Świętym. Dwa zbory (parafie) w Krakowie skupiają ponad 200 wyznawców, a na świecie 18 milionów.

W CO WIERZYMY? Adwentyści wierzą w zbawienie dzięki łasce i misji Jezusa Chrystusa oraz w Trójcę Świętą. Praktykują biblijny chrzest dorosłych przez zanurzenie, świętują siódmy dzień tygodnia, sobotę, i żyją nadzieją na powtórne przyjście Zbawiciela. Dowiedz się więcej na stronie w co wierzymy.

Jako jeden z 15 Kościołów (w tym Kościół katolicki) nasza działalność jest uregulowana specjalnym prawem. Jest to: Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz ustawę ze strony Sejmu RP.


Nasza historia


Pierwszy na ziemiach polskich ośrodek adwentystyczny powstał na Wołyniu (zabór rosyjski) w 1888 roku, choć niektóre źródła niemieckie wskazują, że mogło to nastąpić nawet kilkanaście lat wcześniej. W 1893 roku adwentyści dotarli do Łodzi, w 1895 do Poznania, w 1900 do Warszawy, a na początku XX w. do Bielska i Cieszyna. Następnie z wymienionych regionów idee adwentystyczne były propagowane na terenach wszystkich zaborów.

Około roku 1911 adwentyści dotarli do Krakowa. Niedługo po zakończeniu pierwszej wojny światowej tj. około


roku 1920/21 powstał zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie, o którym więcej przeczytasz tutaj. Od zakończenia II wojny światowej miejscem nabożeństw adwentystów jest ul. Lubelska 25. W latach 90. powstał nasz zbór (parafia) w Nowej Hucie.

 • 1888 r.

  Pierwszy zbór na Wołyniu
 • 1893 r.

  Pierwszy zbór w Łodzi
 • 1895 r.

  Zbór w Poznaniu
 • Początki XX w.

  Zbór w Bielsku, Cieszynie i Warszawie
 • 1920/21 r.

  Zbór w Krakowie
 • 1945 r.

  Nowa siedziba Zboru krakowskiego
 • 1991 r.

  Zbór w Nowej Hucie
Jubileusz zboru

Mamy już skończone 25 lat!

2690

Tyle godzin razem!

1480

Wspólnych wydarzeń!

760

Akcji społecznych!

484

Akcji Modlitewnych!