Życie na 100% to życie zgodne z zasadami:

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego postrzega Pismo Święte, jako jedyne źródło wiary. Swoje credo czerpie z protestanckiego przekonania Sola Scriptura (tylko Biblia), traktując Pismo Święte, jako zbiór ponadczasowych standardów chrześcijańskich.